Atrodiet savai saimniecībai vispiemērotāko lauksaimniecības kultūru un šķirni!

Sakarā ar straujo pārtikas pieprasījuma pieaugumu pasaulē, SYNGENTA Seeds, SYNGENTA un ADAMA ir sadarbojušies, veicot kopīgus testus, lai atklātu gudru, ekonomiski pamatotu un videi draudzīgu veidu pārtikas ražošanas sektorā, kas ir izdevīgs katrai saimniecībai.

Skatieties pilnu video

Iepazīstieties! 100% Latvijas, vienas ģimenes saimniecība-Eriņi!

Zemnieku saimniecība Eriņi no 3 ha lielas saimniecības izaugusi līdz 2650 ha uzņēmumam, kas nodarbojas ar graudu, rapša un sēklas kviešu audzēšanu. Katru gadu sadarbībā ar augu aizsardzības līdzekļu uzņēmumiem tiek veikti dažāda apjoma izmēģinājumi, kas sniedz ļoti vērtīgu pieredzi un zināšanas saimniecības kvalitatīvai un ilgtspējīgai attīstībai.

form

Tiešsaistes translācijas

2022-10-06 20:00

Ziemas rapsis

Ziemas rapšu platību sadalījām četrās daļās un paredzējām četras dažādas tehnoloģijas. Tehnoloģijas atšķiras pēc izmantotajiem produktiem. Divdīgļlapju nezāļu kontrolei tika paredzēti dažādi SYNGENTA un ADAMA produkti, diemžēl ilgstošais lietus periods pēc sējas traucēja laikus lietot augsnes herbicīdus.

Pēc šķirņu izmēģinājumu veikšanas varam secināt, ka jaunākās paaudzēs Syngenta ziemas rapšu šķirnes (SY Glorietta; SY Cornetta; SY Floretta un Aganos) uzrāda ievērojami labāku ražību nekā senāk selekcionētās šķirnes. Arī eļļas saturs visām šķirnēm bija virs 42%, dažām šķirnēm sasniedzot pat 45% robežu.

2022-10-17 13:00

Ziemas kvieši

Ziemas kviešu sējumā paredzētas četras dažādas tehnoloģijas. Mērķis – izvērtēt dažādu tehnoloģiju efektivitāti, izmantojot ADAMA un SYNGENTA produktus, to saderību, risinot augu aizsardzības jautājumus.

Ziemas kviešu šķirnes vēlreiz apstiprināja Syngenta selekcijas stiprās puses. Praktiski visas šķirnes parādīja, ka spēj uzrādīt ļoti labus ražas rādītājus pat tik nepastāvīgu laika apstākļu gadā kā šis gads. Šķirņ vidējā raža bija ~9 t/ha, proteīna saturs atšķirībā no šķirnes svārstījās 12-14% robežās. Visu šķirņu graudi kvalificējās pārtikas graudu kvalitātei (I-II grupa).

2022-10-17 13:00

Ziemas mieži

Ziemas miežu sējumā paredzēta viena tehnoloģija. Mērķis – izvērtēt tehnoloģiju efektivitāti, izmantojot ADAMA un SYNGENTA produktus, to saderību, risinot augu aizsardzības jautājumus ziemas miežu sējumā.

Hibrīdie ziemas mieži šogad vēlreiz apstiprināja savu ekonomisko pamatojumu, praktiski visas šķirnes uzrādīja ražu virs 8 t/ha. Daudzas saimniecības arī šosezon novērtēja hibrīdo ziemas miežu agro ražas novākšanas laiku, kas bija ļoti savrīgi, lai laicīgi varētu sagatavot augsni ziemas rapšu sējai.

syngenta adama
syngenta adama

Uzziniet vairāk par mums

Domājot par straujo pārtikas pieprasījumu pasaulē kompānijas SYNGENTA seeds, SYNGENTA un ADAMA kopā veic izmēģinājumus, lai strādātu gudri, ekonomiski pamatoti un videi draudzīgi pārtikas ražošanas nozarē. Esam atvērti inovatīvām lietām un gatavi strādāt ciešā sadarbībā ar zinātni un lauksaimniekiem. Izvērtējot zinātnes sasniegumus un izvēloties ekonomiskākos un videi draudzīgākos risinājumus lauksaimniecības kultūru audzēšanā, vēlamies piedāvāt tehnoloģijas, ko ikviena saimniecība varētu piemērot savam darbības modelim.

 

Sadarbībā ar profesionālo un pieredzes bagāto zemnieku saimniecību “Eriņi”, veicam lauku izmēģinājumus ar jaunākām un jau pārbaudītajām SYNGENTA selekcijas šķirnēm:

 

 • Ziemas kvieši;
 • Hibrīdie ziemas mieži;
 • Ziemas rapši;
 • Vasaras mieži.

Izmēģinājumos būs iespējams novērtēt ekonomiski pamatotas dažādas augu aizardzības shēmas no SYNGENTA un ADAMA kompānijām.

 

Izmēģinājumu rezultāti sniegs plašu priekšstatu par jaunām kultūraugu šķirnēm un būs iespējams novērtēt dažādu AAL lietošanas tehnoloģiju priekšrocības.

 

Lai katram lauksaimniekam izdodas atrast savai saimniecībai piemērotāko lauksaimniecības kultūru un šķirni.

Domājot par straujo pārtikas pieprasījumu pasaulē kompānijas SYNGENTA seeds, SYNGENTA un ADAMA kopā veic izmēģinājumus, lai strādātu gudri, ekonomiski pamatoti un videi draudzīgi pārtikas ražošanas nozarē. Esam atvērti inovatīvām lietām un gatavi strādāt ciešā sadarbībā ar zinātni un lauksaimniekiem. Izvērtējot zinātnes sasniegumus un izvēloties ekonomiskākos un videi draudzīgākos risinājumus lauksaimniecības kultūru audzēšanā, vēlamies piedāvāt tehnoloģijas, ko ikviena saimniecība varētu piemērot savam darbības modelim.

 

Sadarbībā ar profesionālo un pieredzes bagāto zemnieku saimniecību “Eriņi”, veicam lauku izmēģinājumus ar jaunākām un jau pārbaudītajām SYNGENTA selekcijas šķirnēm:

 

 • Ziemas kvieši;
 • Hibrīdie ziemas mieži;
 • Ziemas rapši;
 • Vasaras mieži.

Izmēģinājumos būs iespējams novērtēt ekonomiski pamatotas dažādas augu aizardzības shēmas no SYNGENTA un ADAMA kompānijām.

 

Izmēģinājumu rezultāti sniegs plašu priekšstatu par jaunām kultūraugu šķirnēm un būs iespējams novērtēt dažādu AAL lietošanas tehnoloģiju priekšrocības.

 

Lai katram lauksaimniekam izdodas atrast savai saimniecībai piemērotāko lauksaimniecības kultūru un šķirni.

Tehnoloģijas

Ziemas rapsis
plus

Ziemas rapšu platību sadalījām četrās daļās un 2021. gada rudenī paredzējām četras dažādas tehnoloģijas.
Tehnoloģijas atšķiras pēc izmantotajiem produktiem. Divdīgļlapju nezāļu kontrolei tika paredzēti dažādi produkti, diemžēl ilgstošais lietus periods pēc sējas traucēja laikus lietot augsnes herbicīdus.
Vērtējot pēdējo gadu pieredzi, augu aizsardzībai rudenī esam paredzējuši arī insekticīdu lietošanu. Visos variantos izmantots insekticīds Karate Zeon 0,2 l/ha kopā ar Rollwet (virsmaktīvā viela).

Pavasarī, atsākoties veģetācijai, tika pielietots augu augšanas regulators/fungicīds Toprex, klāt pievienojot insekticīdu Karate Zeon. Rapsim sasniedzot BBCH 59 (zaļo pumpuru stadija) tika pielietoti insekticīdi Evure/Mavrik. Rapša pilnziedā tika pielietoti fungicīdi Amistar Gold + Amistar, gan Mirador forte un Mirador + Poleposition.

Pēc šķirņu izmēģinājumu veikšanas varam secināt, ka jaunākās paaudzēs Syngenta ziemas rapšu šķirnes (SY Glorietta; SY Cornetta; SY Floretta un Aganos) uzrāda ievērojami labāku ražību nekā senāk selekcionētās šķirnes. Arī eļļas saturs visām šķirnēm bija virs 42%, dažām šķirnēm sasniedzot pat 45% robežu.

Ziemas kvieši
plus

Ziemas kviešu sējumā paredzētas četras dažādas tehnoloģijas. Mērķis – izvērtēt dažādu tehnoloģiju efektivitāti, izmantojot ADAMA un SYNGENTA produktus, to saderību, risinot augu aizsardzības jautājumus.
Rudenī paredzēto/veikto darbu atšķirības attēlotas slaidos. Galvenā atšķirība – dažādu augsni ietekmējošu herbicīdu izmantošana. 1., 2. un 3. varianti – izmantoti herbicīdi, lai rudenī kontrolētu viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles, 4. variants – paredzēto nezāļu kontrole pārcelta uz pavasari, kad atjaunojusies veģetācija.
Rudenī izmantotie herbicīdi audzētājiem jau ir zināmi. Pavasarī un atlikušajā veģetācijas periodā lietosim jaunus herbicīdus un fungicīdus, novērosim to efektivitāti.
Tehnoloģijās paredzēta arī biostimulantu izmantošana pavasarī.

Pavasarī, atsākoties veģetācijai BBCH 30/31 pielietots augu augšanas regulators Moddus start un Moddus 250 ES. Graudaugiem sasniedzot BBCH 32, lai ierobežotu dažādas nezāles tika pielietoti herbicīdi – Tomahawk + Trimmer +VAV.

Graudaugu BBCH 33-37, T1 aplikācija – Amistar + Pecari kopā ar insekticīdu Karate Zeon

BBCH 39-50, T2 aplikācija – Elatus Era kopā ar insekticīdu Mawrik.

Ziemas kviešu šķirnes vēlreiz apstiprināja Syngenta selekcijas stiprās puses. Praktiski visas šķirnes parādīja, ka spēj uzrādīt ļoti labus ražas rādītājus pat tik nepastāvīgu laika apstākļu gadā kā šis gads. Šķirņ vidējā raža bija ~9 t/ha, proteīna saturs atšķirībā no šķirnes svārstījās 12-14% robežās. Visu šķirņu graudi kvalificējās pārtikas graudu kvalitātei (I-II grupa).

 

Ziemas mieži
plus

Ziemas miežu sējumā paredzēta viena tehnoloģija. Mērķis – izvērtēt tehnoloģiju efektivitāti, izmantojot ADAMA un SYNGENTA produktus, to saderību, risinot augu aizsardzības jautājumus ziemas miežu sējumā.
Visos minētajos variantos, lietojot augsni ietekmējošus herbicīdus, papildus tika izmantota virsmaktīvā viela – Grounded. Grounded – stabilizē smidzināmā šķīduma plūsmu, fiksē herbicīdu aktīvās vielas augsnes virsmā, pārmērīga mitruma gadījumā neļauj tām nokļūt gruntsūdeņos. Tādā veidā tiek sasniegta maksimālā herbicīdu efektivitāti.

Pavasarī, atsākoties veģetācijai BBCH 30/31 pielietots augu augšanas regulators Moddus Start kopā ar CCC 750. Graudaugiem sasniedzot BBCH 32, lai ierobežotu viendīgļāpju un divdīgļlapju nezāles tika pielietoti dažādi herbicīdi – Avoxa + Cleave, Timeline FX + Trimmer, Tomahawk + Trimmer +VAV.

Graudaugu BBCH 33/34 augu augšanas regulators Moddus 250 EC.

BBCH 33-37, T1 aplikācija – Leander + Poliposition, Amistar + Pecari, Leander + Amistar

BBCH 39-50, T2 aplikācija – Elatus Era, Elatus Pluss + Plexeo, Mirador + Poliposition

Hibrīdie ziemas mieži šogad vēlreiz apstiprināja savu ekonomisko pamatojumu, praktiski visas šķirnes uzrādīja ražu virs 8 t/ha. Daudzas saimniecības arī šosezon novērtēja hibrīdo ziemas miežu agro ražas novākšanas laiku, kas bija ļoti savrīgi, lai laicīgi varētu sagatavot augsni ziemas rapšu sējai.

Šķirnes

Rapsis
plus
SY Floretta

Droša uzvara cīņā par jūsu ražu!

To raksturo ļoti augsts ražas potenciāls un laba ziemcietība. SY Floretta ir ar labu rapšu slimību rezistences paketi – tajā ir arī rezistences gēns pret rāceņu dzelteno vīrusu. Šis hibrīds izceļas arī ar elastīgu sējas laiku un ir labi piemērots arī vieglākām augsnēm.

SY CORNETTA

Ceļā uz panākumiem, apsteigsi konkurentus!

SY Cornetta ir JAUNUMS starp ziemas rapša hibrīdšķirnēm SYNGENTA piedāvājumā. Tas izceļas ar augstu eļļas saturu un labiem kvalitātes parametriem. Svarīga šķirnes iezīme ir tās augstais ražas potenciāls pat rapšiem nepiemērotos augsnes apstākļos. SY Cornetta ir ļoti laba noturība pret galvenajām rapšu slimībām, tai skaitā pret balto puvi. Tas ir arī izturīgs pret rāceņu dzelteno vīrusu (tam ir TuYV rezistences gēns).

SY GLORIETTA

Ražas karaliene!

SY Glorietta izmēģinājumos uzrāda ļoti augstu, stabilu ražas potenciālu. Hibrīdam ir raksturīga laba ziemcietība un augsta veldres noturība. Ļoti svarīga SY Glorietta šķirnes īpašība ir rezistences gēns pret rāceņu dzelteno vīrusu (TuYV) un ļoti labā noturība pret krustziežu sauso puvi. Hibrīda augšanas spars rudenī ir ļoti augsts, tā pamatā sējas laiks var būt arī nedaudz novēlots. Piemērota sējai arī vieglākās augsnēs un arī tiešajā sējā.

AGANOS

Aganos ir visvairāk pārdotā šķirne SYNGENTA piedāvājumā!

Tas noteikti izceļas ar augstu, stabilu ražu un ļoti labu ziemcietību, kā arī izturību pret pavasara salnām. Ļoti labās šī hibrīda īpašības papildina augstā izturību pret krustziežu sauso puvi (Phoma) un balto puvi (Sclerotinia), rezistences gēnu Rlm7 un rāceņu dzelteno vīrusu (TuYV). Noturība pret pāksteņu atvēršanos ir ļoti laba. Aganos raksturojas ar vidēji augstu augumu un labu veldres noturību.

SY ALIX

Sakņu augoņi šeit neskādēs!

Hibrīds, kas raksturojas ar labu ražas potenciālu un labu ziemcietību. Rudenī attīstās vidēji ātri. Ziedēšana laiks ir vidēji agrs. Kompakts auga augstums, laba veldres noturība. SY ALIX galvenā priekšrocība attiecībā pret citām ziemas rapšu šķirnēm ir labā tolerance pret krustziežu sakņu augoņiem. Šķirnei ir laba izturība arī pret krustziežu sauso puvi (Phoma spp.) un balto puvi (Sclerotinia spp.). Šis hibrīds ar labiem panākumiem tiek audzēts visās Baltijas valstīs.

SY ANNABELLA

Lauka karaliene!

Ziemas rapša hibrīds ar augstu potenciālo ražību un labu ziemcietību. Veiksmīgi audzēts Latvijā un Igaunijā pēdējos trīs gadus. Hibrīds raksturojas ar labu noturību pret galvenajām rapšu slimībām un arī ar labu veldres noturību. 2021 gada sausā vasara pierādīja šī hibrīda labo izturību pret ilgstoši nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

SY FLORIAN

Izcils ražas potenciāls!

SY Florian ir vidēji agrīns hibrīds ar labu ražas potenciālu. Augu augstums vidējs, kas sasaucās ar labo veldres noturību. Izturība pret pāksteņu atvēršanos ir laba. Noturība pret galvenajām krustziežu slimībām – laba. Hibrīds audzēts Baltijas valstīs jau vairāk nekā trīs gadus.

SY ALIBABA

Hibrīds, kas raksturojas ar augstu ražas potenciālu un labu ziemcietību

Hibrīds, kas raksturojas ar augstu ražas potenciālu un labu ziemcietību. Rudenī attīstās vidēji ātri. Ziedēšana ir agra un sēklu nogatavošanās pākstīs ir vienmērīga. Laba veldres noturība. SY ALIBABA galvenā priekšrocība, attiecībā pret citām ziemas rapšu šķirnēm, ir labā tolerance pret krustziežu sakņu augoņiem. Šķirnei ir laba izturība arī pret krustziežu sauso puvi (Phoma spp.) un balto puvi (Sclerotinia spp.). Šis hibrīds ar labiem panākumiem tiek audzēts visās Baltijas valstīs nu jau vairāk nekā četrus gadus.

SY ILONA

Līnijas šķirne ar izcilu ražas potenciālu!

Ražīgākā šķirne līniju šķirņu grupā COBORU pēcreģistrācijas izmēģinājumos 2018 gadā. SY Ilona, ​​pateicoties ļoti labiem un stabiliem ražas rezultātiem, ir kontrolšķirne COBORU izmēģinājumos kopš 2017 gada. Šķirne raksturojas ar ļoti labu ziemcietību un stabilu ražas potenciālu. Piemērota dažādām augsnēm. Izturība pret galvenajām krustziežu slimībām ir laba. Veldres noturība vērtējama kā laba.

SY IOWA

Liela un stabila raža!

Ziemas rapsis SY IOWA ir hibrīds ar labu ražas stabilitāti un izcilu izturību stresa apstākļos. SY IOWA var sēt arī vēlīni, jo tā attīstība rudenī ir strauja. Rudenī ieteicams pielietot augu augšanas regulatoru. Ziemcietība – laba, auga attīstība pavasarī ir agra un strauja. SY IOWA ziedēšana ir vidēji agra. Hibrīds ir vidēji īss ar labu veldres noturību. SY IOWA pieļaujami arī nedaudz novēloti sējas termiņi. Hibrīdam ir izcila noturība pret sauso puvi un vidēja noturība pret lapu gaišplankumainību un balto puvi. Hibrīds jau vairākus gadus veiksmīgi tiek audzēts Baltijas valstīs.

SY FLORIDA

Vienmēr uz viļņa!

Ziemas rapsis SY FLORIDA ir agrīns hibrīds ar augstu ražas stabilitāti. SY FLORIDA var sēt vēlīni, jo tā attīstība rudenī ir strauja un veido ļoti spēcīgus augus. Rudenī ieteicams pielietot augu augšanas regulatoru, kas varētu palīdzēt labākai pārziemošanai. Pavasarī augi ātri atsāk veģetāciju. SY FLORIDA ir vidēja auguma hibrīds ar labu noturību pret veldri. SY FLORIDA ziedēšana un nogatavošanās ir agra. Hibrīdam ir laba noturība pret sauso puvi un gaišplankumainību, vidēja noturība uz balto puvi.

Ziemas mieži
plus
MALIBOO

Jauna, vidēji agrīna hibrīdā ziemas miežu šķirne!

Jauna, vidēji agrīna hibrīdā ziemas miežu šķirne, raksturojas ar labu ražas potenciālu un rupjiem graudiem. Izturība pret galvenajām miežu slimībām – laba. Hibrīds kuru var sēt arī vieglākās augsnēs. Ziemcietība – laba.

WOOTAN

Jauns standarts ražai!

Pārbaudīta vērtība – pēdējos gados šis hibrīds ir ļoti veiksmīgi audzēts Baltijas valstīs, katru gadu sējplatības ar šo hibrīdu ir pieaugušas. Laba noturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, laba ziemcietība. Augstas un stabilas ražas. Graudi – rupji. Veldres noturība raksturojas kā laba.

TOREROO

Augstražīgs, veselīgs un ar stipriem graudiem!

Agrīna šķirne ar vidēji gariem stiebriem un rupjiem graudiem. Izceļas ar labu veldres noturību un labu izturību pret tīklplankumainību un rūsām. Saskaņā ar Kauņas Augu šķirņu izmēģinājuma institūta 2017. gada datiem, augu vidējais augstums ir 86,8 cm, veģetācijas periods līdz vārpošanai 172 dienas jeb divas dienas agrāks nekā ‘Mercurioo’ šķirnes ziemas miežiem. Augsti ražas kvalitātes rādītāji, augsts krišanas skaitlis un tilpummasa. Viegli piemērojas sarežģītākiem vides un augsnes apstākļiem. Hibrīds, kas ir ļoti plašā teritorijā sēts visās Baltijas valstīs, sējplatība gadu no gada pieaug, pierādot hibrīda labās priekšrocības.

SY GALILEOO

Raža, ziemcietība, kvalitāte!

Jauna hibrīdā ziemas miežu šķirne. Šī hibrīda trīs galvenie raksturojošie rādītāji ir: Raža – Ziemcietība – Kvalitāte.
Šķirņu izmēģinājumos šis hibrīds uzrāda vienus no labākajiem ražas rādītājiem.
No visām Hyvido™ hibrīdajām ziemas miežu šķirnēm, šī šķirne izceļas ar labo ziemcietību, augsto izturību pret slimībām un graudu kvalitāti.

SY BARACOODA

Trešās paaudzes HYVIDO™ ziemas miežu hibrīda šķirne!

Jauns ražas standarts starp Hyvido™ hibrīdu šķirnēm. 1000 graudu svars un tilpummasa ir ļoti augsta.
Laba slimību izturība, laba ziemcietība un labas atjaunošanās spējas pēc ziemas. Vidēji agrīns hibrīds. Lielu popularitāti šis hibrīds ir iemantojis pie daudziem Lietuvas un Latvijas saimniekiem.

SY DAKOOTA

Augsta raža un laba graudu kvalitāte!

Jauna, vidēji agrīna hibrīdā ziemas miežu šķirne.
Augstražīga ar ļoti kompaktiem augiem – labu veldres noturību.
SY Dakoota izceļas ar visrupjākajiem graudiem starp visām Hyvido™ šķirnēm, kuras mēs audzējam Baltijas reģionā. Izturība pret miežu slimībām – laba.

Ziemas kvieši
plus
ZEPPELIN

Tieši priekš jums!

Vidēji agrīna, augstražīga A klases ziemas kviešu šķirne.
Laba sabalansētība starp vidēji augstu olbaltumvielu saturu, augstu sedimentācijas vērtību un augstu miltu iznākumu, ļauj šo šķirni pozicionēt kā augstas kvalitātes maizes kviešu graudu šķirni. Šķirne Latvijā ar ļoti labiem rezultātiem ir audzēta jau vairāk nekā piecus gadus. Viena no vadošajām šķirnēm agrīnā/vidēji agrīnā ziemas kviešu šķirņu segmentā Latvijā.
Šķirne raksturojas ar zemu uzņēmību pret miltrasu, dzelteno rūsu, brūno rūsu un vārpu fuziariozi.
Pateicoties šo slimību rezistences īpašībām, ZEPPELIN var veiksmīgi audzēt arī augsekā pēc kviešiem.

GORDIAN

Vidēji vēlīna B klases ziemas kviešu šķirne.

Šķirne raksturojas kā ļoti augstražīga, graudu kvalitāte parasti atbilst II pārtikas grupas kvalitātei. Graudi rupji ar augstu tilpummasu. Ziemcietība – laba, veldres noturība vidēji laba. Izturība pret galvenajām ziemas kviešu slimībām – vidēja.

GALERIST

Kvalitāte, agrīnums, ziemcietība!

Augstražīga E klases ziemas kviešu šķirne ar labu ziemcietību, piemērota dažādiem augsnes tipiem, auga augums – vidējs, veldres noturība – laba. Šķirnei ir augsta izturība pret galvenajām kviešu slimībām. Graudi rupji ar augstiem pārtikas kvalitātes rādītājiem. Veģetācijas perioda ziņā Galerist ir vidēji vēlīna šķirne. Sējplatības ar šo šķirni gadu no gada Latvijā pieaug, jo saimnieki novērtē graudu kvalitātes un ražas sabalansētības priekšrocības.

EUCLIDE

Ļoti agrīna A klases ziemas kviešu šķirne, agrīnākā šķirne SYNGENTA šķirņu katalogā.

Šķirne piemērota dažādiem augsnes tipiem, piemērota arī bioloģiskajām saimniecībām. Euclide rakstorojas ar labu kviešu slimības noturību, augu augstums ir vidējs, kas nodrošina labu veldres noturību. Vārpas ir ar akotiem, kas rezultējas ar efektīvu aizsardzību pret meža dzīvniekiem.

SY LANDRICH

Kvalitāte katrā graudā!

SY Landrich šķirni raksturo ļoti augsta ziemcietība COBOR – 5 grādi. Apstiprināts arī Igaunijā, kur ieguva savu pirmo reģistrāciju. Tas izceļas ar izciliem graudu kvalitātes parametriem. Tas rada augstu krišanas skaitli, un tam ir lieliski cepšanas parametri kā E klasei. Šīs šķirnes priekšrocības neapšaubāmi ir spēcīgs sākotnējais spars un virs vidējā spēka. SY Landrich ir kvieši ar izcilu izturību pret rūsu (labākie rezultāti Vācijā 2015-2017) un graudaugu un stiebrzāļu miltrasu.

OROFINO

Kvalitatīva, jauna ziemas kviešu šķirne (A/B klase)!

Vidēji vēlīna, augstražīga šķirne. Izturība pret kviešu slimībām – laba, veldres noturība – laba. Šķirne paredzēta pārtikas graudu ieguvei.

DELAWAR

Perfekta kombinācija izaugsmei!

DELAWAR – kvalitatīva ziemas kviešu šķirne (A klase), kas reģistrēta Polijā 2015. gadā. Šķirne ar augstu ražas potenciālu, uzrāda izcilu izturību pret visām kviešu lapu slimībām. Augu augstums vidēji zems, laba noturība pret veldrēšanos. Graudu kvalitāte atbilst pārtikas graudiem.

FINDUS

Augstražīgs ar labu kvalitāri!

A klases ziemas kviešu šķirne ar labām agronomiskajām īpašībām. Laba ziemcietība, auga augstums – vidēji zems, laba veldres noturība, 1000 graudu masa – vidēji augsta. Šķirne ar augstu proteīna saturu, augsts lipekļa saturs, augsts miltu iznākums, tilpummasa – vidēji augsta. Ļoti laba izturība pret lapu un vārpu slimībām – DTR, dzeltenā rūsa, brūnā rūsa, miltrasa, fuzarioze. Findus šķirne jau vairākus gadus ar labiem panākumiem tiek audzēta Ziemeļvidzemē, sējplatības gadu no gada pieaug. Šķirnei piemīt labs balans starp graudu kvalitāti un stabilo ražību.

SY DUBAJ

Jūtas izredzēti uz jūsu lauka!

Šķirne SY Dubaj (A klase) reģistrēta Polijā 2019. gadā. Tā ir jauna šķirne ar izcilu kviešu slimību noturību, jo īpaši izturību pret dzelteno rūsu. Samērā izturīga arī pret citām slimībām, piemēram: miltrasu, septoriozi un vārpu fuzariozi. SY Dubaj augu augstums ir vidēji liels, noteikti rekomendējam lietot augu augšanas regulatorus. Lieliskie graudu kvalitātes parametri padara šīs šķirnes graudus piemērotus pārtikas nozarei un maizes cepšanas parametri ļauj sasniegt izcilus rezultātus maizniekiem. Laba ziemcietība ļauj šo šķirni audzēt arī Baltijas reģionā. Ņemot vērā iepriekš minētās šķirnes īpašības, var droši apgalvot, ka SY Dubaj ir izcilas kvalitātes kvieši ar rupjiem graudiem.

Vasaras kvieši
plus
SY Pilote

Jauna, augstražīga vasaras miežu šķirne

Izceļas ar rupjiem graudiem un labu veldres noturību.Šķirne ir vidēji agrīna. Noturība pret galvenajām miežu slimībām – laba.
Patreiz šķirne ir reģistrēta Polijā, Francijā un Čehijā.

Laureate

Viena no Syngentas selekcijas jaunākajām šķirnēm, paredzēta alus un spirta ražošana

Vidēji agrīna, veģetācijas dienu skaits 94. Izturīga pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem un slimībām (īpaši izturīga pret miltrasu). Augstražīga, auga garums vidēji 73cm. Veldrēšanās novērtēta (1-9 ballu skalā-9), (pēc Latvijas 2019. gada datiem Viļānos- 7 balles, Vecaucē-9 balles).1000 graudu svars 59.19g.

SY Tungsten

Jauna, augstražīga vasaras miežu šķirne

Šķirne ir ļoti līdzīga jau daudzus gadus Baltijā audzētajai šķirnei Laureate. SY Tungsten šķirne ir reģistrēta šķirņu katalogos Nīderlandē (2019 gadā) un arī Apvienotajā karalistē un Īrijā. Šķirne raksturojas ar vidēji lielu 1000 sēklu masu, vidēju noturību pret tīklplankumainību un labu noturību pret miltrasu. Augi ir kompakti, vidēja auguma, veldres noturība laba, noturība pret vārpu lūšanu – laba

SY Solar

Vasaras miežu šķirne, kura var tikt izmantota iesalam.

SY Solar ir augstražīga šķirne ar lielu 1000 graudu masu. Augi ir vidēja augstuma un ir laba veldres noturība. Laba noturība pret galvenajām miežu slimībām.

SY Melius

Laba noturība pret vārpu lūšanu.

Jauna, augstražīga lopbarības tipa vasaras miežu šķirne.
Izceļas ar stabilām ražām gadu no gada un labu veldres noturību (augu augstums ~72cm).
Šķirne ir vidēji agrīna. Noturība pret galvenajām miežu slimībām – laba.

News

Lauku dienas

04.07.2022

Projekta “Seeds and Care” pasākums Eriņu saimniecībā norisinājās divas dienas – 21. un 22.jūnijā.

Šī pasākuma laikā mums bija iespēja iepazīties ar katru no jums tuvāk, dalīties atziņās par projektu Seeds & Care, izpētīt zs Eriņi laukus, baudīt brīnišķīgu mūziku no grupas Klaidonis vēl daudz ko citu!

“Seeds and Care” galvenais notikums

10.06.2022

22. jūnijā projekta “Seeds and Care” galvenais pasākums – Lauku diena zs Eriņi saimniecībā. Mēs jūs gaidīsim ciemos pie mums!

Programma:

09.00-10.00 –  viesu sagaidīšana

10.00-10.30 – pasāķuma atklāšana, projekta prezentācija

10.30-12.30 – lauku apskate, izmantoto tehnoloģiju apraksts

12.30-13.30 – pusdienas kantrī mūzikas grupas pavadībā

13.30-14.30 – aktivitātes, konkursi un balvas

14.30-15.00 – apbalvošana

15.00- pasākuma noslēgums

Load more
chatbot close

Paskaidrojiet savas vajadzības

Lūdzu, aizpildiet formu, un mēs ar jums sazināsimies, vai piezvaniet mūsu vadītājam, lai iegūtu papildu informāciju.

  Lūdzu, ievadiet derīgu vārdu

  Es saprotu un piekrītu privātuma politikai privacy policy

  Paldies, ka sazinājāties ar mums!

  This website uses cookies. By clicking “Agree” or by using this site you agree to our use of cookies as explained in our Privacy Policy.

  Agree